Yazılım hizmetlerimiz

 • ZD-ARŞİV (Doğrulanabilir Belge Yönetim sistemi)
  • Hastaneler
  • Tıp Merkezleri
  • Poliklinikler
  • Muayenehaneneler
  • Avukatlar
  • Malimüşavirler
  • İK Yönetimi
 • Muhasebe Yazımılarımız
  • Rahat Muhasebe (Stok,Car, Fatura,İrsaliye)